Nasza oferta dotyczy kompleksowych usług księgowo-kadrowych. Ukierunkowana jest na obsługę zarówno spółek prawa handlowego jak i jednoosobowych działalności gospodarczych oraz wszelkiego rodzaju organizacji i stowarzyszeń.

Umowa jaką zawieramy z Klientem w sposób jasny i czytelny określa zakres naszych usług,  wszystkie obowiązki Kancelarii oraz samego Zleceniodawcy.

Każdy z klientów otrzymuje od nas pełne wsparcie oraz profesjonalne doradztwo już od chwili rozpoczęcia działalności przez cały czas jej trwania.

Wieloletnie doświadczenie, wiedza oraz profesjonalizm pozwala nam  zagwarantować każdemu z Klientów absolutną satysfakcję ze świadczonych usług . Nikt tak jak my nie potrafi poruszać się w ogromnie wciąż zmieniających się przepisów i ustaw.

Zapraszamy do współpracy.

Zakres naszych usług obejmuje:

⦁ Pełna księgowość (księgi handlowe).

⦁ Obsługa Kadr i Płac.

⦁ Prowadzenie książki przychodów i rozchodów.

⦁ Prowadzenie ewidencji dla ryczałtowców

⦁ Sporządzanie deklaracji podatkowych:
– VAT, VAT UE, CIT, PIT, ZUS, JPK itd.,
– rozliczenia: WNT, WDT, Import, Export.

⦁ Sporządzanie sprawozdań finansowych oraz analiz ekonomiczno-finansowych.

⦁ Wyprowadzanie zaległości.

⦁ Sporządzanie sprawozdań statystycznych GUS.

⦁ Sporządzanie rozliczeń środowiskowych.

⦁ Reprezentacja Klienta w urzędach i instytucjach zgodnie z pełnomocnictwem.

⦁ Pomoc przy rejestracji firmy (KRS,CEIDG, VAT, ZUS).

⦁ Obsługa cudzoziemców – karty pobytu, zezwolenia na pracę itp.

⦁ Rozliczenia roczne osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

⦁ Bieżące wsparcie księgowe, telefoniczne oraz mailowe.